Nytt kunstgress i rute!

Fremdrift med nytt kunstgress og kunstis går etter planen - legging av pad og fryserør i gang.

2017-07-20
Arve Hansen

Arbeidet med ferdigstillelse av ny kunstgressflate og kuntsisflate har pågått i hele sommer og fremdriften er tydelig. Entrerprenørfirmaet Brende har ferdigstillet hele den imponerende flaten. I disse dager er et firma fra Sverige i gang med legging av pad og fryserør for kunstisflaten, forøvrig de samme firma som la ned varmerør i bunnen av banen. I går ble den første "stripen" med pad lagt ut hvoretter fryserør skal legges i denne. Fremdriften kan du se med egne øyne ved å ta en tur opp på Plassen. Så langt er fremdriften i rute og høsten blir en "ny" tid for klubben. Spennende blir det også å høre kommunens politikere videre planer for kunstisen som blir et fantastisk tilskudd for alle som er glade i skøyter!

DSC_4115.JPG

Hvem skal stenge Stadion?