Fotballgruppa Lynvingen

Retningslinjer for bruk av Fotballgruppa Lynvingen sine økonomiske midler.

2018-04-25
Arve Hansen

Bak Fotballgruppa Lynvingen står ei gruppe «seniorer» med interesse for barns utvikling og trivsel med grunnlag i fotballaktivitet. Målgruppa for Fotballgruppa Lynvingen sitt engasjement, er aldersbestemte lag og barn tilknyttet FK Gjøvik-Lyn.

Formål og aktiviteter som normalt faller inn under FK Gjøvik–Lyn sitt økonomiske ansvar og klubbens regelverk, faller utenfor det Fotballgruppa Lynvingen skal engasjere seg i.

Fotballgruppa Lynvingen sitt mål er å bidra økonomisk til, at aldersbestemte lag kan få det enklere med å gjennomføre viktige tiltak for trivsel og utvikling, samt bidra aktivt til utvikling av enkeltspillere med spesielt talent.

Tiltak som Fotballgruppa Lynvingen kan støtte innenfor sine årlige budsjettrammer:

1.      Tilskudd til den andelen egenfinansiering som lag i aldersbestemte klasser må bidra med, for å delta i cuper/treningssamlinger etc. Søknadsfrist er 31. mai hvert år og søknad sendes                         pr e-post til følgende adresse:  a-loenst@online.no 

2.      Tilskudd til tiltak for utvikling av barn som viser spesielt talent som spiller eller som dommer/trener.  Søknadsfrist er 31. mai hvert år og søknad  sendes pr e-post til følgende                                     adresse:  a-loenst@online.no 

3.      Det er viktig for Fotballgruppa Lynvingen at alle barn føler seg ivaretatt i FK Gjøvik-Lyn. Dersom lagledere avdekker at en på dere lag er skadelidende av en eller annen årsak, kan                               laglederen be om møte med Fotballgruppa Lynvingen, og muntlig legge fram utfordringen. Det kan gis tilskudd for å hjelpe i slike vanskelige situasjoner. Slike tilskudd skal gis                                     anonymt etter møte mellom lagleder og Fotballgruppa Lynvingen.  Ingen andre enn lagleder skal være involvert fra klubbens side, og det skal ikke forekomme noe skriftlig rundt                                 saken. Slike saker blir behandlet når de oppstår.

Hvem skal stenge Stadion?